องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่  6 กันยายน 2557
Updated 2021-08-26
  พ่นยากันยุงบ้านหนองไอ้เผือกไข้เลือดออก
  รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝายบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อ...
  แจ้งผลเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจาการปล่อยน้ำเค็มไหลลงสู่นาข้าว