องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1 / 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]13
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ปก [ 29 มี.ค. 2566 ]5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สารบัญ [ 29 ก.ย. 2565 ]57
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 คำนำ [ 29 ก.ย. 2565 ]51
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ปก [ 29 ก.ย. 2565 ]61
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 29 ก.ย. 2565 ]81
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ [ 29 ก.ย. 2565 ]64
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2565 ]57
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 บัญชีโครงการพัฒนา [ 29 ก.ย. 2565 ]60
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 29 ก.ย. 2565 ]49
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 30 ธ.ค. 2563 ]160
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2563 ]174
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 1 ส.ค. 2562 ]219
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.ค. 2562 ]160
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 2 ก.ค. 2562 ]207
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 18 มิ.ย. 2562 ]165
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]162
18 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]153
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]172
20 ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี [ 2 พ.ย. 2558 ]215
 
หน้า 1|2