องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 สารบัญ [ 29 ก.ย. 2565 ]39
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 คำนำ [ 29 ก.ย. 2565 ]44
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ปก [ 29 ก.ย. 2565 ]50
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 29 ก.ย. 2565 ]58
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ [ 29 ก.ย. 2565 ]49
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2565 ]48
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 บัญชีโครงการพัฒนา [ 29 ก.ย. 2565 ]48
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 29 ก.ย. 2565 ]36
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 30 ธ.ค. 2563 ]151
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2563 ]162
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 1 ส.ค. 2562 ]205
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 19 ก.ค. 2562 ]148
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 2 ก.ค. 2562 ]196
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 18 มิ.ย. 2562 ]155
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]152
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]144
17 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ธ.ค. 2559 ]160
18 ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี [ 2 พ.ย. 2558 ]197
19 ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี [ 2 พ.ย. 2558 ]197
20 แผน 3 ปี [ 1 ก.ค. 2558 ]144
 
หน้า 1|2