องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 144 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๙-๐๐๑ สายโนนประดู่ ? โกรกตาพลู หมู่ที่ ๑ บ้านโนนประดู่ ตำบลพะงาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยว่า ๑๕,๐๕๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหาร [ 24 เม.ย. 2567 ]25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]27
3 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]92
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]27
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 30 ต.ค. 2566 ]67
6 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]54
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]47
8 รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องของ นายยงยุทธ จันทร์สูงเนิน [ 13 ต.ค. 2566 ]23
9 รายงานผลการตรวจสอบตามคำร้องของ นางสาวสุวิมล นิฤมล [ 12 ต.ค. 2566 ]28
10 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 67 [ 29 ก.ย. 2566 ]1
11 ฐานข้อมูลคนพิการ ปีฯ 67 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
12 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]0
13 รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝายบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.ย. 2566 ]22
14 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 28 ส.ค. 2566 ]2
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 ส.ค. 2566 ]57
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 11 ส.ค. 2566 ]57
17 จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ 28 กรกฎาคม 2566 [ 28 ก.ค. 2566 ]0
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ค. 2566 ]73
19 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนเมษายน2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]39
20 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]55
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8