องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 30 ต.ค. 2566 ]28
2 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]28
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 ส.ค. 2566 ]28
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 11 ส.ค. 2566 ]28
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ก.ค. 2566 ]50
7 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนเมษายน2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]26
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]25
9 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 19 มิ.ย. 2566 ]28
10 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 16 มิ.ย. 2566 ]35
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]52
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]27
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ระหว่างเดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]37
14 รายงานสรุปผลการขออนุญาตใช้บริการรถยนต์กู้ชีพ ระหว่างเดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด พ.ศ.2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]17
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]19
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มี.ค. 2566 ]18
18 ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดประจำปีการศึกษา 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]49
19 การประชุมแผนงานสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]34
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7