องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
  พ่นยากันยุงบ้านหนองไอ้เผือกไข้เลือดออก[วันที่ 2023-11-13][ผู้อ่าน 20]
 
  รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝาย...[วันที่ 2023-09-13][ผู้อ่าน 46]
 
  แจ้งผลเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากา...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 58]
 
  ซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุหมู่[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 65[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 41]
 
  31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการควบคุมและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2565[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 32]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.พะงาด[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 26]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6