องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  สัญญาใจหัวใของคนไทยทั้งชาติ[วันที่ 2018-09-24][ผู้อ่าน 546]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561[วันที่ 2018-02-16][ผู้อ่าน 583]
 
  โครงการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2016-11-24][ผู้อ่าน 591]
 
  โครงการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ...[วันที่ 2016-04-11][ผู้อ่าน 556]
 
  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ...[วันที่ 2016-03-09][ผู้อ่าน 570]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน...[วันที่ 2016-01-27][ผู้อ่าน 268]
 
  โครงการจัดงานวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำ...[วันที่ 2015-12-28][ผู้อ่าน 1486]
 
  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั...[วันที่ 2015-10-15][ผู้อ่าน 702]
 
  กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2015-09-10][ผู้อ่าน 669]
 
  แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการให้ปบริการประชาชน[วันที่ 2015-06-18][ผู้อ่าน 299]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด[วันที่ 2015-04-23][ผู้อ่าน 656]
 
  โครงการขุดร่องส่งน้ำเข้าสระประปาบ้านดอนพะงาด[วันที่ 2014-10-20][ผู้อ่าน 652]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7