องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  แจ้งผลเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากา...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกร...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 58]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 64]
 
  กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี2566[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 65[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 52]
 
  31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการควบคุมและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2565[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 36]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.พะงาด[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 44]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7