องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  โครงการแห่เทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 250]
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขออนุญาตป...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 1599]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภ...[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 266]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ[วันที่ 2020-04-26][ผู้อ่าน 243]
 
  ร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพะงาดกับปราชญ์ชาวบ้...[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 225]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 349]
 
  โครงการจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 158]
 
  แข่งขันกีฬาพะงาดเกมส์2563[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 167]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2563[วันที่ 2020-03-14][ผู้อ่าน 170]
 
  ภาพถ่ายลานกีฬา2563[วันที่ 2020-03-05][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กา...[วันที่ 2020-02-28][ผู้อ่าน 364]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณา (ร่าง) แ...[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 369]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7