องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การ kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด ภายใต้หัวข้อ "ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัดPM2.5" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567


2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-29
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-28
2023-11-13
2023-10-19