องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การ kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด ภายใต้หัวข้อ "ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัดPM2.5" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567


2024-06-25
2024-06-21
2024-06-18
2024-05-16
2024-05-06
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-19
2024-04-18
2024-03-20