องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 50]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 163]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 156]
 
  เครื่องเล่นออกกำลังกาย สำหรับกิจกรรมนันทนาการ[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 144]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำ(ร่าง)แ...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563[วันที่ 2020-10-31][ผู้อ่าน 423]
 
  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ประจำปี...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 396]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบบริก...[วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 277]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 270]
 
  โครงการแห่เทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 260]
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขออนุญาตป...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 1678]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภ...[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 275]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9