องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำค...[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 150]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-11-29][ผู้อ่าน 384]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส...[วันที่ 2019-09-28][ผู้อ่าน 332]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณา (ร่าง) แ...[วันที่ 2019-05-31][ผู้อ่าน 278]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำค...[วันที่ 2019-04-26][ผู้อ่าน 342]
 
  นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2019-04-24][ผู้อ่าน 487]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน ประจำปี 2562[วันที่ 2019-04-24][ผู้อ่าน 303]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสี...[วันที่ 2019-04-08][ผู้อ่าน 249]
 
  โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [วันที่ 2019-04-02][ผู้อ่าน 220]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาหรือเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาศู...[วันที่ 2019-02-22][ผู้อ่าน 245]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราช...[วันที่ 2019-02-11][ผู้อ่าน 257]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญญายาเสพติด ประจำปี 2562[วันที่ 2019-01-25][ผู้อ่าน 252]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7