องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านหนองไอ้เผือก


ออกพ่นยาเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองไอ้เผือก  ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-29
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-28
2023-11-13
2023-10-19