องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯ คนพิการ/ผู้สูงอายุ ราย นางเทียม หวังแววกลาง บ้านสะแกแสง ตำบลพะงาด


อำเภอขามสะแกแสง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 9 ตุลาคม 2566

2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-29
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-28
2023-11-13
2023-10-19