องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝายบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 10.15 น. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนฯ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ณ เวลาที่ไปตรวจสอบไม่พบคราบสีเหลืองตามที่ปรากฏในภาพตามคำร้องฯ จึงได้ไปตรวจสอบทางด้านทิศเหนือของลำห้วยปรากฏว่าพบคราบสีเหลืองบริเวณผิวน้ำเล็กน้อย ลักษณะทางกายภาพของน้ำเป็นปกติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และได้ตรวจสอบบริเวณรอบๆ กำแพงโรงงานฯ (บริษัทพลังงานไทย จำกัด) ก็ไม่พบการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานฯ สู่ลำห้วยแต่อย่างใด ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนฯ ทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นเท่านั้น ส่วนการตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่น ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดจะขอรับผลการตรวจสอบจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มาเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจหาสารปนเปื้อนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 และจะแจ้งให้ผู้เดือดร้อนฯ ทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ ของพี่น้องประชาชนต่อไป

 

2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-29
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-28
2023-11-13
2023-10-19