องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด[วันที่ 2015-04-23][ผู้อ่าน 664]
 
  โครงการขุดร่องส่งน้ำเข้าสระประปาบ้านดอนพะงาด[วันที่ 2014-10-20][ผู้อ่าน 663]
 
  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2014-10-13][ผู้อ่าน 578]
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 505]
 
  โครงการควบคุมโรค[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 616]
 
  รูปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนนำ 57[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 270]
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สู...[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 551]
 
  งานก่อสร้าง[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 544]
 
  งานสังคมสงเคราะห์[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 528]
 
  ประชาคม[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 512]
 
  ประชุมสภา อบต.[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 451]
 
  ภาพกิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 524]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9