องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ บริษัท พลังงานไทย จำกัด


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
2024-05-16
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-19
2024-03-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31