องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2014-10-13][ผู้อ่าน 573]
 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี[วันที่ 2014-10-08][ผู้อ่าน 500]
 
  โครงการควบคุมโรค[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 610]
 
  รูปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนนำ 57[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 263]
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สู...[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 545]
 
  งานก่อสร้าง[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 535]
 
  งานสังคมสงเคราะห์[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 523]
 
  ประชาคม[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 507]
 
  ประชุมสภา อบต.[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 447]
 
  ภาพกิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 517]
 
  รูปรวมงานป้องกัน[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 525]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7