องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  ติดตั้งป้ายรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โค...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 3]
 
  ผลงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)[วันที่ 2023-06-25][ผู้อ่าน 14]
 
  แจ้งผลเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากา...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 77]
 
  อบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)[วันที่ 2023-06-12][ผู้อ่าน 6]
 
  ส่งมอบวัคซีนพิษสุนัขบ้า ปี2566[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกร...[วันที่ 2023-04-20][ผู้อ่าน 13]
 
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2566 [วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 3]
 
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 4]
 
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 5]
 
  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-18][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-03-13][ผู้อ่าน 109]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นต้นพร้อ...[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 70]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9