องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดออกตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมณ บริษัท พลังงานไทย จำกัด  บ้านดอนใหญ่ 


หมู่ที่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 2/2567  ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567  ซึ่ง พบว่า ไม่พบการขนย้ายและจัดการกากอุตสาหกรรมที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม เมื่่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ  14.00 น. เป็นต้นไป

2024-05-16
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-19
2024-03-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31