องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
  รูปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนนำ 57[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 272]
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สู...[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 555]
 
  งานก่อสร้าง[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 547]
 
  งานสังคมสงเคราะห์[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 530]
 
  ประชาคม[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 515]
 
  ประชุมสภา อบต.[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 453]
 
  ภาพกิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 527]
 
  รูปรวมงานป้องกัน[วันที่ 2014-09-08][ผู้อ่าน 531]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9