องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด


2024-05-16
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-19
2024-03-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31