องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


กิจกรรมมอบแพมเพิส สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วันที่ 20 ธันวาคม 2566


โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดและคณะผู้บริหารร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ 

2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-29
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-28
2023-11-13
2023-10-19