องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเรื่องได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษทางอากาศของ บริษัท พลังงานไทย จำกัด บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 10.10 น. 

2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-29
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-28
2023-11-13
2023-10-19