องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเรื่องได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษทางอากาศของ บริษัท พลังงานไทย จำกัด บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ 10.10 น. 

2024-06-25
2024-06-21
2024-06-18
2024-05-16
2024-05-06
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-19
2024-04-18
2024-03-20