องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


เข้าร่วมถวายเพลพระสงฆ์ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ของอำเภอขามสะแกแสง ในวันที่ 19 มกราคม 2567


ณ วัดสะแกแสง ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-29
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-28
2023-11-13
2023-10-19