องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
 


ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 4 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567


เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล โดยใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคาร  รายได้จากการดำเนินการธนาคารขยะจะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ และใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการของสมาชิกธนาคารขยะฯ ต่อไป

2024-05-16
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-19
2024-03-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-07
2024-01-31