องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]4
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]1
3 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 21 มี.ค. 2566 ]60
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]63
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]164
6 รายงานการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]161
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]156
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]162
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]157
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]160
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 4 [ 30 มิ.ย. 2563 ]194
12 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 63 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]189
13 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 3 [ 31 มี.ค. 2563 ]177
14 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 62 [ 10 มี.ค. 2563 ]206
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 2 [ 30 ธ.ค. 2562 ]216
16 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 62 [ 12 ต.ค. 2562 ]159
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 63 ไตรมาส 1 [ 12 ต.ค. 2562 ]171
18 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 4 [ 25 มิ.ย. 2562 ]169
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี 62 ไตรมาส 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]153
20 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปี 62 ไตรมาส 3 [ 25 มี.ค. 2562 ]164
 
หน้า 1|2