องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

อาหารว่าง ของขบเคี้ยว
ถั่วตัด
เป็นการถั่วลิสงมาแปรรูปเป็นถั่วตัดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
1.นำถั่วลิสงมาคั่วให้สุกแล้วเอาเปลือกออกให้สะอาด
2.นำน้ำตาลทรายเคี่ยวกับน้ำให้เหนียวผสมแบะแซเคี่ยวจนได้ที่
3.นำถั่วลิสงที่เตรียมหว้ เทใส่ลงในกระทะที่เคี่ยวน้ำตาลได้ที่
4.คลึงให้เรียบร้อยแล้วตัดเป็นชิ้น
 
หัตถกรรม-ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้จากใยบัว
หัตถกรรม-ดอกไม้ประดิษฐ์
ดอกไม้จากใยบัว
หัตถกรรม-ผ้า
ผ้าขา
ม้า
หัตถกรรม-ผ้า
ผ้าขาวม้า