องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายงานผลความก้าวหน้า ถึง 31 มีนาคม 2567) [ 11 เม.ย. 2567 ]10
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มผลผลิตโครงการ) [ 29 มี.ค. 2567 ]10
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปก [ 1 ก.พ. 2567 ]8
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คำนำ สารบัญ [ 1 ก.พ. 2567 ]7
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บทนำ [ 1 ก.พ. 2567 ]5
6 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ [ 1 ก.พ. 2567 ]7
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2566 ]46
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]44
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]189
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2563 ]202
11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 25 ส.ค. 2563 ]165
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 พ.ค. 2563 ]165
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 29 พ.ย. 2562 ]187
14 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]171
15 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]168
16 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 1 ส.ค. 2562 ]158
17 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 11 ก.พ. 2562 ]160
18 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]173