องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]88
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบถคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]128
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 3 พ.ค. 2564 ]151
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 3 พ.ค. 2564 ]162
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 3 พ.ค. 2564 ]191
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 3 พ.ค. 2564 ]149
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ค. 2564 ]142
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ค. 2564 ]133
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]141
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]146
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]149
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]155
13 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566 [ 28 เม.ย. 2564 ]165
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564-2566 [ 28 เม.ย. 2564 ]197
15 แผนพัฒนาบุคลากร [ 28 เม.ย. 2564 ]159