องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานตามไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]8
2 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานตามไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]7
3 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานตามไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]5
4 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ (รายงานตามไตรมาส ที่ 4 ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2566) [ 3 พ.ย. 2566 ]7
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน (เฉพาะเรื่องร้องเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]10
6 รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝายบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2566 ]8
7 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ (รายงานตามไตรมาส ที่ 3 ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]6
8 รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเค็มไหลลงสู่นาข้าว บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 [ 9 มิ.ย. 2566 ]4
9 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ (รายงานตามไตรมาส ที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2566) [ 12 เม.ย. 2566 ]5
10 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 13 มี.ค. 2566 ]18
11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]16
12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบท้าย 1 [ 23 พ.ย. 2565 ]13
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบท้าย 2 [ 23 พ.ย. 2565 ]8
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แนบท้าย 3 [ 23 พ.ย. 2565 ]16
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาศ [ 16 พ.ย. 2565 ]7
16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]18
17 ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นโรงงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]86
18 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์-1 [ 5 พ.ย. 2561 ]34
19 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ได้รับเรื่องร้องเรียนการฮั๊วประมูล จาก หจก.ธนกฤตค้าวัสดุก่อสร้าง และ เรื่องร้องเรียนการยื่นซองที่ไม่เป็นธรรม ของการประกวดราคาจ้าง ของ หจก.สหะชัยชุมแพพาณิชย์ [ 22 พ.ค. 2558 ]482