องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ (รายงานตามไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานตามไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]19
3 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานตามไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]12
4 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายงานตามไตรมาส ที่ 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) [ 9 ม.ค. 2567 ]12
5 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ (รายงานตามไตรมาส ที่ 4 ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2566) [ 3 พ.ย. 2566 ]14
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน (เฉพาะเรื่องร้องเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]15
7 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน [ 6 ต.ค. 2566 ]6
8 รายงานผลการตรวจสอบคราบสีเหลืองของน้ำประปาบริเวณฝายบ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2566 ]17
9 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ (รายงานตามไตรมาส ที่ 3 ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]16
10 รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเค็มไหลลงสู่นาข้าว บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 [ 9 มิ.ย. 2566 ]13
11 รายงานสรุปผลดำเนินงานร้องทุกข์ (รายงานตามไตรมาส ที่ 2 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2566) [ 12 เม.ย. 2566 ]16
12 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 13 มี.ค. 2566 ]31
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]24
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบท้าย 1 [ 23 พ.ย. 2565 ]24
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบท้าย 2 [ 23 พ.ย. 2565 ]17
16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แนบท้าย 3 [ 23 พ.ย. 2565 ]27
17 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายไตรมาศ [ 16 พ.ย. 2565 ]19
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]28
19 ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เรื่องได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นโรงงาน [ 12 มิ.ย. 2562 ]91
20 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์-1 [ 5 พ.ย. 2561 ]52
 
หน้า 1|2