องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]28
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]126
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]123
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]149
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]120
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัญแรก ประจำปี 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]120
7 รายงานประชุมสภาอบต.พะงาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 11 ก.พ. 2562 ]124
8 รายงานประชุมสภาอบต.พะงาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]124
9 รายงานประชุมสภาอบต.พะงาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]119
10 รายงานประชุมสภาอบต.พะงาด สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 30 เม.ย. 2561 ]119
11 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 26 มิ.ย. 2558 ]119
12 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 [ 27 ก.พ. 2558 ]124
13 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]124
14 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 8 ม.ค. 2558 ]126