ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนเรื่องได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษทางอากาศของ บริษัท พลังงานไทย จำกัด บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

  กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน...

  ผลการดำเนินการลงพื้นที่ RE-X-RAY ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

  เข้าร่วมถวายเพลพระสงฆ์ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ของอำเภอขามสะแกแสง ในวันที่ 19 มกราคม 2567