กิจกรรมธนาคารขยะ ม.4 25 มิถุนายน 2567

  โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ปี2567

  ร่วมกับอำเภอขามสะแกแสงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการเลี้ยงโคในชุมชน (กลิ่นเหม็น) ณ บ้านดอนพะงาด หมู่ 5 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

  องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดออกตรวจสอบโรงงานอุตสาหกร...