องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]154
2 กิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน [ 12 เม.ย. 2564 ]165
3 กิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน [ 12 เม.ย. 2564 ]187
4 กิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน [ 12 เม.ย. 2564 ]168
5 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 1 ก.ค. 2562 ]214
6 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 5 พ.ย. 2561 ]178