องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
 

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด
 
 

 
 
ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 
 

 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร สำนักงานปลัด 044-960100
กองคลัง 044-960098 กองช่าง 044-960099
 
 
 
 

 
 
E- mail:admin@pangad.go.th
 
 

 
 
Web Site : www.pangad.go.th
แผนที่ อบต.