องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใชบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2567 ]0
2 รายงานผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2567 ]0
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2567(ม.ค.-มี.ค.2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]12
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ 2567(ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม2566-31 ธันวาคม 2566) [ 8 ม.ค. 2567 ]13
5 รายงานผลการมาใช้บริการศ฿นย์ข้อมูลข่าวสารไตรมาส1 [ 4 ม.ค. 2567 ]0
6 รายงานผลการมาใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2567 ]0
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม2565-30 กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]16
8 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน2566-30 มิถุนายน 2566) [ 6 ก.ค. 2566 ]24
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค 65 - 31 มี.ค 66) [ 18 เม.ย. 2566 ]53
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2565 ]42
11 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]160
12 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2565 (ครั้งที่ 1 ) [ 12 เม.ย. 2565 ]144
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) [ 12 เม.ย. 2564 ]212
14 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 (ครั้งที่ 1) [ 12 เม.ย. 2564 ]164