องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2559 ]87
162 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2559 ]84
163 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2559 ]83
164 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2559 ]83
165 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2559 ]109
166 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 ก.ค. 2559 ]96
167 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 ก.ค. 2559 ]76
168 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]83
169 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]77
170 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 4 พ.ค. 2559 ]103
171 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง [ 9 มี.ค. 2559 ]77
172 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง [ 9 มี.ค. 2559 ]79
173 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง [ 8 มี.ค. 2559 ]80
174 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะงาด หมู่ที่ 5 (ตกลงราคา) [ 7 มี.ค. 2559 ]83
175 ประกาศราคากลางโครงการขุดสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ 9 [ 3 มี.ค. 2559 ]101
176 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังกรวดใส บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 [ 3 มี.ค. 2559 ]81
177 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 3 มี.ค. 2559 ]79
178 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 3 มี.ค. 2559 ]81
179 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 3 มี.ค. 2559 ]77
180 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองไอ้เผื่อก หมู่ 8 [ 3 มี.ค. 2559 ]78
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13