องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 6 มิ.ย. 2565 ]62
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง [ 17 พ.ค. 2565 ]62
3 รายงานผลกาสรลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]59
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]53
5 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]58
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต. [ 3 ส.ค. 2564 ]58
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง [ 3 ส.ค. 2564 ]72
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. [ 3 ส.ค. 2564 ]75
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง [ 3 ส.ค. 2564 ]60
10 คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การให้แก่รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2564 ]62
11 คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 3 ส.ค. 2564 ]96
12 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 7 ก.ค. 2564 ]63
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 เพิ่มเติม [ 24 มิ.ย. 2564 ]75
14 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 1 มิ.ย. 2564 ]56
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]65
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]59
17 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2564 ]75
18 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]81
19 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]62
20 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5