องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพั...[วันที่ 2022-03-01][ผู้อ่าน 163]
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2564[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 104]
 
  ลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ[วันที่ 2021-03-18][ผู้อ่าน 94]
 
  เครื่องเล่นออกกำลังกาย สำหรับกิจกรรมนันทนาการ[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำ(ร่าง)แ...[วันที่ 2020-12-30][ผู้อ่าน 371]
 
  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2563[วันที่ 2020-10-31][ผู้อ่าน 305]
 
  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ประจำปี...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบบริก...[วันที่ 2020-09-30][ผู้อ่าน 202]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 198]
 
  โครงการแห่เทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 195]
 
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขออนุญาตป...[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 1192]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภ...[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 194]
 

หน้า 1|2|3|4|5