องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2559 ]82
142 ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2559 ]81
143 ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2559 ]76
144 ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2559 ]82
145 ประกาศราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนน บ้านสะแกแสง-บ้านแปะ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ส.ค. 2559 ]86
146 ประกาศราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนน บ้านสะแกแสง-บ้านแปะ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ส.ค. 2559 ]73
147 ประกาศราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนน บ้านสะแกแสง-บ้านแปะ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ส.ค. 2559 ]125
148 ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2559 ]86
149 ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2559 ]76
150 ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 24 ส.ค. 2559 ]100
151 ประกาศราคากลางวางท่อส่งน้ำแก้ไขภัยแล้ง บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2559 ]80
152 ประกาศราคากลางวางท่อส่งน้ำแก้ไขภัยแล้ง บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ (ปร.๔) ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2559 ]105
153 ประกาศรากลางซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำบลพะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2559 ]80
154 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำบลพะงาด (ปร.๔) อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2559 ]76
155 ประกาศราคากลางวางท่อส่งน้ำแก้ไขภัยแล้ง บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2559 ]86
156 ประกาศราคากลางวางท่อส่งน้ำแก้ไขภัยแล้ง บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ (ปร.๔) ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2559 ]80
157 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 3 ส.ค. 2559 ]101
158 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 3 ส.ค. 2559 ]81
159 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 3 ส.ค. 2559 ]76
160 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2559 ]102
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13