องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]76
122 ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]74
123 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]100
124 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]70
125 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2559 ]74
126 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2559 ]96
127 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2559 ]79
128 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมถนนบ้านสะแกแสง-บ้านใหม่ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 ธ.ค. 2559 ]138
129 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมถนนบ้านสะแกแสง-บ้านใหม่ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 ธ.ค. 2559 ]84
130 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อท่อพีวีซี (แก้ไขปัญหภัยแล้ง) [ 6 ธ.ค. 2559 ]79
131 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อท่อพีวีซี (แก้ไขปัญหภัยแล้ง) [ 6 ธ.ค. 2559 ]72
132 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 20 ก.ย. 2559 ]79
133 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 20 ก.ย. 2559 ]74
134 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงห้องน้ำ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ย. 2559 ]82
135 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงห้องน้ำ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ย. 2559 ]95
136 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2559 ]77
137 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2559 ]73
138 ปรกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดภายในเขตตำบลพะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2559 ]78
139 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลพะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2559 ]79
140 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2559 ]99
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13