องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]84
82 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]86
83 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]108
84 รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]81
85 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2560 ]81
86 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2560 ]120
87 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]76
88 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]83
89 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]103
90 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]77
91 ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน(กองคลัง) อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ค. 2560 ]103
92 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงต่อเติมห้องคลัง [ 19 ก.ค. 2560 ]81
93 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ค. 2560 ]101
94 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 19 ก.ค. 2560 ]81
95 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 ก.ค. 2560 ]77
96 ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด [ 19 ก.ค. 2560 ]106
97 ประกาศราาคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 29 มิ.ย. 2560 ]97
98 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 29 มิ.ย. 2560 ]102
99 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2560 ]171
100 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2560 ]106
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13