องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]102
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]76
23 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]91
24 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]95
25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเทคอนกรีตซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ [ 15 พ.ค. 2563 ]92
26 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]98
27 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 4 บ้านหนองไข่น้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 27 เม.ย. 2563 ]84
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 เดือน มกราคม 2563 ถึงเเดือน มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]99
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 เดือน มกราคม 2563 ถึงเเดือน มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]71
30 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]82
31 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]82
32 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 24 ก.พ. 2563 ]90
33 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]78
34 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]84
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเเดือน ธันวาคม 2562 [ 1 ม.ค. 2563 ]78
36 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]80
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระ บ้านหนองบอน หมู่ 9(สระประปา) [ 13 พ.ย. 2562 ]100
38 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]98
39 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]77
40 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [ 8 ต.ค. 2562 ]75
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13