องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 รายงานผลการพิจราณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หมู่10 ช่วงที่3 [ 23 มี.ค. 2558 ]98
222 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 17 มี.ค. 2558 ]102
223 เอกสารประกวดราคะงาดาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พ [ 17 มี.ค. 2558 ]77
224 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบอน หมู่ 9 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 มี.ค. 2558 ]106
225 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 23 ก.พ. 2558 ]80
226 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 23 ก.พ. 2558 ]84
227 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมุ่ 9 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ม.ค. 2558 ]73
228 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (บนผิวทางเดิม) บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 16 ธ.ค. 2557 ]98
229 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบ Asphaltic Concrete (บนผิวทางเดิม) บ้านสะแกแสง หมู่ 2 (ต่อ) [ 16 ธ.ค. 2557 ]79
230 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 (ต่อ) [ 16 ธ.ค. 2557 ]79
231 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 [ 16 ธ.ค. 2557 ]80
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2557 ]78
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Asphaltic Concrete (บนผิวทงเดิม) สายบ้านสะแกแสง หมู่ 2 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2557 ]81
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2557 ]83
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Asphaltic Concrete (บนผิวทงเดิม) สายบ้านสะแกแสง หมู่ 2 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ย. 542 ]102
236 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดทับแน่นภายในตำบลพะงาด [ 30 พ.ย. 542 ]84
237 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านแปะ หมู่ที 3 [ 30 พ.ย. 542 ]85
238 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-01 สายทางโนนประดู่ หมู่ที่ 1-โกรกตาพลู ตำบลพะงาด [ 30 พ.ย. 542 ]64
239 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-01 สายทางโนนประดู่ หมู่ที่ 1 - โกรกตาพลู ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding). [ 30 พ.ย. 542 ]70
240 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-01 สายทางโนนประดู่ หมู่ที่ 1 - โกรกตาพลู ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 542 ]73
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13