องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 28 ม.ค. 2559 ]107
202 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 28 ม.ค. 2559 ]152
203 ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด ๑) บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2559 ]103
204 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 พ.ย. 2558 ]162
205 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 พ.ย. 2558 ]148
206 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ต.ค. 2558 ]114
207 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ต.ค. 2558 ]166
208 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 ต.ค. 2558 ]102
209 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 ต.ค. 2558 ]110
210 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 ต.ค. 2558 ]161
211 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2558 ]153
212 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2558 ]161
213 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2558 ]104
214 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2558 ]145
215 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ต.ค. 2558 ]103
216 ทดลองประกาศ [ 1 ต.ค. 2558 ]140
217 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2558 ]105
218 ทดสอบลงประกาศ [ 5 ก.ค. 2558 ]131
219 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หมู่9 [ 11 พ.ค. 2558 ]101
220 ประกาศเลื่อนกำหนดวันที่เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 เม.ย. 2558 ]521
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13