องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 244 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 [ 3 มี.ค. 2559 ]82
182 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังกรวดใส บ้านหนองไข่น้ำ หมุ่ 4 [ 3 มี.ค. 2559 ]103
183 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 10 [ 3 มี.ค. 2559 ]93
184 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านแปะ หมู่ที 3 [ 1 มี.ค. 2559 ]82
185 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองไข่นำ้หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2559 ]82
186 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังกรวดใส บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 [ 1 มี.ค. 2559 ]88
187 ประกาศาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 [ 1 มี.ค. 2559 ]104
188 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดทับแน่นภายในตำบลพะงาด [ 26 ก.พ. 2559 ]80
189 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดทับแน่นภายในตำบลพะงาด [ 26 ก.พ. 2559 ]81
190 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]80
191 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]98
192 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]80
193 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]81
194 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]82
195 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ ๔ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2559 ]111
196 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ ๔ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2559 ]80
197 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 28 ม.ค. 2559 ]81
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 28 ม.ค. 2559 ]83
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 28 ม.ค. 2559 ]101
200 ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด ๑) บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 11 ม.ค. 2559 ]76
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13