องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 242 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๗ (สายบ้านดอนใหญ่ - ดอนสระจันทร์ ตำบลถนนโพธิ์) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๐.๕๐ [ 7 ก.ย. 2565 ]15
2 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 5 ส.ค. 2565 ]42
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 229-0014 สายบ้านใหม่-บ้านบุละกอ หมู่10 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2565 ]35
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ประสบอุทกภัย (ฝายดอกจิก) บ้านดอนพะงาด หมู่5 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2565 ]48
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท้ายสวน บ้านหนองบอน หมู่9 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 8 เม.ย. 2565 ]60
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 6 ต.ค. 2564 ]54
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 6 ต.ค. 2564 ]58
8 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมุ่ที่1 สายโกรกตาพลู-ท้ายสวน ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 ส.ค. 2564 ]65
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-01 บ้านโนนประดู่ หมู่ที่1 ถึงโกรกตาพลู ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2564 ]63
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 1 ก.ค. 2564 ]72
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 1 ก.ค. 2564 ]50
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน 1มกราคม พ.ศ.2564 ถึง 31มีนาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด [ 22 เม.ย. 2564 ]54
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-08 สายบ้านหนองไข่น้ำ-ป่าลวก หมู่ที่9 ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]43
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.229-08 สายบ้านหนองไข่น้ำ-ป่าลวก หมู่ที่9 ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]46
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๙-10 สายโรงเรียนบ้านดอนพะงาด - ดอนสระจันทร์(ช่วงบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 6 - บ้านดอนสระจัทร์) ตำบลพะงาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2564 ]62
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเเดือน ธันวาคม 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]50
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเเดือน ธันวาคม 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]54
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงเเดือน กันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]50
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]63
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13