องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศราคากลางวางท่อส่งน้ำแก้ไขภัยแล้ง บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ (ปร.๔) ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 10 ส.ค. 2559 ]138
162 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 3 ส.ค. 2559 ]171
163 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 3 ส.ค. 2559 ]130
164 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 3 ส.ค. 2559 ]112
165 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2559 ]180
166 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2559 ]137
167 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 ส.ค. 2559 ]133
168 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2559 ]132
169 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2559 ]142
170 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2559 ]204
171 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 ก.ค. 2559 ]166
172 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 ก.ค. 2559 ]121
173 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]139
174 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 1 มิ.ย. 2559 ]123
175 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 4 พ.ค. 2559 ]166
176 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง [ 9 มี.ค. 2559 ]135
177 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง [ 9 มี.ค. 2559 ]119
178 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการกำหนดราคากลาง [ 8 มี.ค. 2559 ]129
179 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนพะงาด หมู่ที่ 5 (ตกลงราคา) [ 7 มี.ค. 2559 ]125
180 ประกาศราคากลางโครงการขุดสระประปา บ้านหนองบอน หมู่ 9 [ 3 มี.ค. 2559 ]163
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13