องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]130
122 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]106
123 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]250
124 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก บ้านหนองไอ้เผือก หมู่ ๘ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]112
125 ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]117
126 ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]112
127 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]171
128 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]126
129 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดอนพะงาด หมู่ ๕ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2559 ]113
130 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2559 ]155
131 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 7 ธ.ค. 2559 ]126
132 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมถนนบ้านสะแกแสง-บ้านใหม่ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 ธ.ค. 2559 ]237
133 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมถนนบ้านสะแกแสง-บ้านใหม่ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 6 ธ.ค. 2559 ]141
134 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อท่อพีวีซี (แก้ไขปัญหภัยแล้ง) [ 6 ธ.ค. 2559 ]119
135 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อท่อพีวีซี (แก้ไขปัญหภัยแล้ง) [ 6 ธ.ค. 2559 ]108
136 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 20 ก.ย. 2559 ]115
137 ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 20 ก.ย. 2559 ]113
138 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงห้องน้ำ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ย. 2559 ]119
139 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงห้องน้ำ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ย. 2559 ]153
140 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 9 ก.ย. 2559 ]112
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13