องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศราาคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 29 มิ.ย. 2560 ]159
102 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 29 มิ.ย. 2560 ]168
103 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2560 ]245
104 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเกลือ หมู่ ๖ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2560 ]178
105 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2560 ]115
106 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 พ.ค. 2560 ]162
107 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนประดู่ หมู่ ๑ (สายบ้านโนนประดู่-โกรกตาพลู-หนองบอน) ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมาสอ [ 4 เม.ย. 2560 ]148
108 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนประดู่ หมู่ ๑ (สายบ้านโนนประดู่-โกรกตาพลู-หนองบอน) ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมาสอ [ 4 เม.ย. 2560 ]198
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ ๑ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา (สายบ้านโนนประดู่-โกรกตาพลู-หนองบอน) [ 3 เม.ย. 2560 ]130
110 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ ๑ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา (สายบ้านโนนประดู่-โกรกตาพลู-หนองบอน) [ 3 เม.ย. 2560 ]163
111 ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด [ 13 มี.ค. 2560 ]120
112 ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด [ 13 มี.ค. 2560 ]157
113 ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 13 มี.ค. 2560 ]172
114 เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 13 มี.ค. 2560 ]173
115 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2560 ]139
116 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ ๒ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2560 ]132
117 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2560 ]111
118 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2560 ]258
119 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ ๓ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2560 ]113
120 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนใหญ่ หมู่ ๗ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 28 ธ.ค. 2559 ]235
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13