องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]164
82 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]125
83 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]119
84 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]119
85 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 1 ม.ค. 2561 ]128
86 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]137
87 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]142
88 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]167
89 รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]115
90 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2560 ]154
91 เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 8 ก.ย. 2560 ]220
92 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]128
93 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ ๑๐ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]143
94 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]169
95 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 5 ก.ย. 2560 ]126
96 ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน(กองคลัง) อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ค. 2560 ]199
97 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงต่อเติมห้องคลัง [ 19 ก.ค. 2560 ]143
98 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 19 ก.ค. 2560 ]190
99 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 19 ก.ค. 2560 ]116
100 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 ก.ค. 2560 ]108
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13