องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา :www.pangad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หมู่9 [ 11 พ.ค. 2558 ]118
222 ประกาศเลื่อนกำหนดวันที่เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 21 เม.ย. 2558 ]549
223 รายงานผลการพิจราณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หมู่7 [ 23 มี.ค. 2558 ]171
224 รายงานผลการพิจราณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หมู่4 [ 23 มี.ค. 2558 ]129
225 รายงานผลการพิจราณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หมู่5 ช่วงที่1 [ 23 มี.ค. 2558 ]170
226 รายงานผลการพิจราณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หมู่10 ช่วงที่3 [ 23 มี.ค. 2558 ]180
227 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 17 มี.ค. 2558 ]196
228 เอกสารประกวดราคะงาดาด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมู่ ๙ ต.พ [ 17 มี.ค. 2558 ]126
229 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบอน หมู่ 9 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 11 มี.ค. 2558 ]192
230 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 23 ก.พ. 2558 ]123
231 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 23 ก.พ. 2558 ]141
232 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน หมุ่ 9 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ม.ค. 2558 ]131
233 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (บนผิวทางเดิม) บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 16 ธ.ค. 2557 ]165
234 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบ Asphaltic Concrete (บนผิวทางเดิม) บ้านสะแกแสง หมู่ 2 (ต่อ) [ 16 ธ.ค. 2557 ]135
235 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 (ต่อ) [ 16 ธ.ค. 2557 ]135
236 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 [ 16 ธ.ค. 2557 ]142
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2557 ]131
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Asphaltic Concrete (บนผิวทงเดิม) สายบ้านสะแกแสง หมู่ 2 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2557 ]140
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือ หมู่ 6 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ธ.ค. 2557 ]147
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดเรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Asphaltic Concrete (บนผิวทงเดิม) สายบ้านสะแกแสง หมู่ 2 อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ย. 542 ]178
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13