องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.pangad.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 3 มี.ค. 2559 ]129
182 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 3 มี.ค. 2559 ]125
183 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะแกแสง หมู่ 2 [ 3 มี.ค. 2559 ]107
184 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองไอ้เผื่อก หมู่ 8 [ 3 มี.ค. 2559 ]127
185 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนประดู่ หมู่ 1 [ 3 มี.ค. 2559 ]118
186 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังกรวดใส บ้านหนองไข่น้ำ หมุ่ 4 [ 3 มี.ค. 2559 ]165
187 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 10 [ 3 มี.ค. 2559 ]153
188 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วย บ้านแปะ หมู่ที 3 [ 1 มี.ค. 2559 ]118
189 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองไข่นำ้หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2559 ]121
190 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังกรวดใส บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 [ 1 มี.ค. 2559 ]123
191 ประกาศาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 [ 1 มี.ค. 2559 ]164
192 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดทับแน่นภายในตำบลพะงาด [ 26 ก.พ. 2559 ]130
193 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดทับแน่นภายในตำบลพะงาด [ 26 ก.พ. 2559 ]118
194 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]128
195 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]159
196 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]111
197 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]116
198 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2559 ]131
199 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ ๔ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2559 ]177
200 ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ ๔ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา [ 16 ก.พ. 2559 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13